Sentrumsregnskapet 2022

Hvordan står det egentlig til med Bodø Sentrum?

Endelig nærmer vi oss ferdigstillelse av den omfattende rapporten som skal gi oss fakta på tilstanden i sentrum.

Sentrumsregnskapet er en oppsummering av de viktigste tallene fra følgende undersøkelser og kilder, hvor det også lages egne rapporter for hver av disse som egne vedlegg til regnskapet:

  1. Kundeundersøkelser i sentrum
  2. Kundetellinger fra sentrum
  3. Tall fra SSB
  4. Tall fra ulike attraksjoner i sentrum, kommune, trafikkselskap med flere
  5. Handlevane undersøkelser
  6. Internundersøkelse mot medlemmer/partnere i Bodø Sentrumsforum AS

Kortversjonen med de viktigste tallene ønsker vi å presentere til næringsliv, politikere, beboere, byutviklere, medvirkende og DEG!

Vi serverer frokost kl 08.00 i litteratursalen i Stormen Bibliotek fredag 13. jan. Presentasjonen starter kl 08.15.

Facebook-arrangementet ser du her

Påmelding til veronica@bodosentrum.no.