Pias Ballettstudio inntar Rådhuset på K U L T U R N A T T

«Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid & fremtid» het prosjektet til det danske arkitektfirmaet som tegnet det nye Rådhuset. Bodø Rådhus er en kommunal bygning i Bodø, som er kommunens politiske og administrative hovedkvarter. Rådhuset huser Bodøs bystyre, formannskap, samt enkelte andre kommunale organer. Bodø Rådhus har adresse Kongens gate 23, og vi er kjempeglade for å få vise det vakre bygget til byens borgere på Kulturnatt.

3 dyktige dansere fra Pias Ballettstudio inntar nemlig Rådhuset på Kulturnatt med en spektakulær oppvisning du ikke kan gå glipp av. 

Pias Ballettstudio ble etablert sommeren 2000. Pia Maria Føinum Øien overtok etter ønske fra Heather Hebbert, som hadde drevet ballettskole i byen i 20 år. Siden den gang har elevmassen økt fra 350 til over 700 elever, og den øker stadig. Pias Ballettstudio tilbyr undervisning i barnedans, klassisk ballett, jazzdans, moderne dans og street/hip hop.

Tidsskjema for tre like oppvisninger i Rådhuset:
1800-1815        Pias Ballettstudio
1830-1845        Pias Ballettstudio
1900-1915        Pias Ballettstudio