Hva er god bypolitikk?

HVA ER GOD BYPOLITIKK?

Bysentrum spiller en avgjørende rolle i egen kommune og region for å nå målsetningene om en bærekraftig utvikling, verdiskapning, tilhørighet og bolyst.

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) ønsker å gi heder og oppmerksomhet til det partiet i byen som fører den beste bypolitikken.

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerer de derfor AKSJON BYPOLITIKK i flere norske byer, deriblant Bodø. Hvor de avdekker hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum.

De kommer til Bodø tirsdag 27. sept – og du er velkommen til å høre på dem. Sammen med Bodø Næringsforum er Bodø Sentrumsforum lokalt vertskap i våre splitter nye lokale i Dronningens gate 15.

Påmelding her