Hva betyr sentrumsregnskapet for utviklingen i sentrum?

De siste dagene har vi lest om sentrumsregnskapet og dets innhold i media. Så hva betyr egentlig rapporten, og hva skal den brukes til? Sentrumsregnskapet er ikke en avsluttende eksamen i avgangs faget «sentrum». Rapporten er et verktøy som skal brukes fremover av beslutningstakere og politikere, den viser nemlig hva som skal til for å gjøre sentrum mer attraktivt – både for næringslivet og besøkende. Det er en etterlengtet rapport finansiert av Bodø Kommune og utarbeidet av Markedsinfo på initiativ fra undertegnede/Bodø Sentrumsforum AS.

Det menes mye om sentrum, og det ytres ofte synspunkter i media. Synsing og personlige meninger gir oss ikke alltid det fulle bildet av den faktiske tilstanden i Bodø Sentrum. Vi har derfor utarbeidet denne omfattende rapporten basert på tall, undersøkelser og fakta. Den viser hvem som besøker byen, hva de gjør her og hvordan de kommer seg til sentrum.

Ikke overraskende viser rapporten at forbedringspotensialet for parkering i sentrum er enormt. Parkeringsdiskusjonen er et hett tema i de aller fleste byer i Norge, ikke bare i Bodø. Det fjernes for mange parkeringsplasser og det koster for mye. Tilgjengelighet viser seg å være viktigere enn kostnaden ser vi på undersøkelser fra flere byer – også her i Bodø.

Spleiselag mellom kommune og næringsliv for noen timers gratis parkering har flere ganger vært foreslått som løsning. Som nevnt i Avisa Nordland i dag kan dette være en mulighet om man finner en rettferdig løsning hvor alle gårdeiere og drivere deler på en slik kostnad. Verdt å nevne i den forbindelse er erfaringer fra andre byer som viser at 2 timer (eller mer) gratis parkering reduserer tilgjengeligheten ettersom parkeringsplassene da ofte benyttes av de som jobber i området, og ikke besøkende/handlende. 1 til 1,5 time gratis parkering har vist seg å være en bedre løsning.

Sentrumsregnskapet viser imidlertid at det er godt med tilgjengelige parkeringsplasser. Hvorfor er det slik når mange mener at det er så vanskelig å finne parkering? Kanskje et resultat av for mange forsider i avisen om parkering? Leser man noe ofte nok i avisen blir det til slutt en sannhet uten at det nødvendigvis er slik. Det er uansett en realitet at parkering oppfattes som vanskelig i sentrum – noe beslutningstakere må forholde seg til nå som rapporten foreligger. For å endre folks oppfatning av at det er et dårlig parkeringstilbud i sentrum kan man kanskje begynne med å synliggjøre bedre hvor mange ledige parkeringsplasser det til enhver tid er i sentrum? Tydeligere skilting til nåværende parkeringsplasser bør være enkelt å få til raskt, men det kan ikke stoppe der. Folks oppfatning av parkeringsvansker i sentrum må tas på alvor og krever handling.

Jeg har lest flere tilsvarende rapporter fra andre byer, og «innhold i butikker» står høyt på mange av dem i forhold til hva som gjør et sentrum verdt å besøke. Den ferske rapporten fra Bodø Sentrum viser at butikk-utvalget blir færre og butikkene større i areal, og at man ønsker seg flere koselige nisjebutikker. Har du en gründer i magen kan du jo ta dette som ei oppfordring!

At sentrum er hyggelig med vakker vinterbelysning og nydelige sommerblomster hersker det ingen tvil om. Det tiltrekker besøkende. Ikke overraskende leser vi også at den største grunnen til at man besøker sentrum er servering. Vi har som mange heldigvis er klar over et stort utvalg restauranter med helt rå kvalitet her i den lille urbane storbyen vår.

Så kan vi si at alt dette visste vi jo, og ja – mange av oss gjorde det, men nå vet alle det, og det kan ikke lenger bortforklares eller ignoreres.

Minner for øvrig om at rapporten ikke er utarbeidet for å evaluere sentrum versus city nord. En by på over 50.000 innbyggere har plass og behov for både et kjøpesenterområde og et sentrum. Rapporten viser at Bodø Kommune har handelstilsig sammenlignet med andre nærliggende kommuner, det hadde vi nok ikke hatt uten Stormyra.  De har lyktes godt, noe kommunen har lagt til rette for – det skal vi alle være glade for.

Avslutter som Rune Stenberg (Markedsinfo, produsent av Sentrumsregnskapet) gjorde i sin presentasjon av rapporten til politikere og næringsliv noen dager tilbake. –Nå er det sentrums tur.

Verktøyet til gode beslutninger for å gjøre sentrum enda mer attraktiv har vi nå. En fersk rapport presentert i valgåret 2023.